Személyközpontú Ápolás

 

Ha az alább felsorolt alapelveket megértjük, elsajátítjuk, és állandóan észben tartjuk, az már egy kiváló alapul szolgál a személyre szabott demens ápoláshoz, valamint az egyéni továbbfejlődéshez. Ahogy a demencia kiváltó okainak kutatása világszerte folyamatos, úgy az ehhez kapcsolódó ápolási elvek is változhatnak, aminek elsődleges oka a betegséggel élők védelme. Az itt megosztott változat az Egyesült Királyságban alkalmazott, 2017-ben irányadó normák alapján készült. Ahhoz, hogy valaki számára hatékony segítséget nyújtsunk személyre szabott ápolásában, szükségessé válhat az értékek, addig jelentős dolgok változása; ami képessé teszi kliensünket arra, hogy továbbra is kontroll alatt tartsa, és saját maga irányítsa szükségleteit és azok kielégítését. Ez távolról sem jelenti ugyanakkor azt, hogy minden ápolással járó felelősséget visszahárítunk kliensünkre. A személyközpontú ápolás során, sokkal inkább egy szövetséget alkotunk az érintettel, akit folyamatos támogatásunkról biztosítunk, támogatjuk önállóságát és választásait anélkül, hogy ítélkeznénk azok felett.

Alapelv 1.

Győződjünk meg arról, hogy a kliensünk - vagy annak törvényes gyámja, képviselője - képes döntéseket hozni a megfelelő információk birtokában, a saját ápolási szükségleteit illetően.

 

Alapelv 2.

Hatékony kommunikációt alkalmazva biztosítsunk lehetőséget a kliensnek arra, hogy felmérje saját ápolási igényeit annak érdekében, hogy ezt később fejleszteni tudja és önbecsülést szerezzen saját ellátását illetően.

 

Alapelv 3.

Támogassuk és biztosítsunk lehetőséget a kliensnek arra, hogy a lehető legtöbb, rá nézve releváns információhoz jusson saját ápolási szükségleteivel kapcsolatban annak érdekében, hogy azt képességeihez mérten a legjobban kézben tarthassa.

 

Alapelv 4.

Támogassuk és biztosítsunk lehetőséget a kliensnek arra, hogy megváltozott ápolási igényeihez mérten fejlessze még meglévő képességeit és készségeit.

 

Alapelv 5.

Támogassuk és biztosítsunk lehetőséget a kliensnek arra, hogy különböző technológiai eszközöket alkalmazhasson ápolási szükségleteinek kielégítésére.

 

Alapelv 6.

Tájékoztassuk az érintettet a számára, illetve hasonló mentális és fizikai állapotú személyek számára elérhető támogatói csoportokról, szervezetekről, azok szolgáltatásairól és elérhetőségéről. Vegyünk részt e szolgáltatások igénybevételének tervezésében, és a megélt tapasztalatok függvényében szükségessé válható módosítások megfogalmazásában, végrehajtásában, a kapott szolgáltatás értékelésében.

 

Alapelv 7.

Segítsük kliensünket a kockázati tényezők kiszűrésében, a kockázati menedzsment elkészítésében, ami végig elsődleges szempontként kezeli az érintett személyes szabadságának és másoktól független mivoltának maximalizálását.

 


 

Demencia-tudatosság és sikeres ápolás

 

 

Ahhoz, hogy az ápolásban sikeresek legyünk, el kell fogadnunk, hogy minden egyes ember aki demenciával él, különböző, saját élettörténete és személyisége van, ami egyedivé teszi őt. Minden embernek meg vannak a saját, csak rá jellemző szokásai, érzései, más-más dolgokat kedvelünk, vagy épp nem kedvelünk. Mindezek tükrében egyenesen következik, hogy minden egyes kliens másként éli meg a demenciát.

Milyen következményekkel jár ez nekünk, ápolóknak?

Alább pontokba szedtem azokat az alapokat, amik megléte nélkül – bármennyire is tapasztaltak vagyunk az ápolás más területein -, a demenciával élővel folytatott interakciónk kudarcra van ítélve. A megadott irányvonalakat követve ugyanakkor minden esélyünk megvan arra, hogy az aktuális kliensünkkel történő ápoló-beteg viszonyunk egy élvezetes, fordulatokkal teli, alapvetően pozitív és inspiráló utazás legyen minden résztvevő számára.

 

1.

Az alap ápolási attitűd végtelen flexibilitást kíván, ahol nincsenek betonba fektetett szabályok. Ne feledjük, hogy a demenciával élőnek is vannak érzései, így érzékenyen kell reagálnunk az általuk verbálisan-, vagy non-verbálisan kifejezett igényekre.

 

2.

Ismerve a betegséggel járó kórtüneteket, azok várható rosszabbodását, és az egyén képességeit, az ápolásnak szorosan kell követnie a megváltozott egyéni szükségleteket. Nem reagálhatunk rutinból és nem dolgozhatunk sémák alapján. Az ápolási tervünknek személyközpontúnak kell lennie, amit rendszeres időközönként újratervezünk és frissítünk.

 

3. 

A demenciával élők előre haladottabb stádiumban nagyon hasonlítanak a kisgyermekekhez, akik rácsodálkoznak a körülöttük lévő világra, minden újnak tűnik, és ha nem értik valaminek a működését, vagy magyarázatát, az félelmet kelthet bennük. Éppen ezért az ilyen szakápolásban rengeteg türelemre, szeretetre, nyugodt hangon adott biztatásra és magyarázatra van szükség az ápoló részéről.

 

4.

Tartsuk tiszteletben a személyes határokat, az ápolt méltóságát, és személyes szabadságát. Ajánljunk egyszerű választási lehetőséget a mindennapokban, kiemelten ügyeljünk a diszkréció fenntartására mosdatás, vagy WC használatakor. A demenciával élő gyakran elveszti ítélőképességét a társadalmi normákat illetően. Előfordulhat például, hogy alapruhadarabok nélkül lépnek ki a mosdóból, miközben azt hiszik ’öltözékük’ rendben van.

 

5.

Az ideális ápolás során figyelemmel hallgatjuk azt is ami elsőre kesze-kuszának tűnik, mert később segíthet minket az egyéni igények feltárásában. A demencia egy külön nyelv, amit meg kell tanulnunk beszélni. Miután minden ember különbözik a másiktól, így kliensenként kell újratanulnunk, hogy annál a bizonyos embernél mi, mit jelent. Például Muriel betegemnél tudom, ha megszólal az ajtócsengő, akkor összerezzen, izgatott lesz és nekem akkor is időt kell szentelnem biztonságérzete megújítására, ha mondjuk csak egy szórólapot kaptunk. Tudom, ha ezt nem teszem meg, az egész napra kibillenti a megszokott, normális rutinból. Más betegnél ugyanez a helyzet lehet, hogy egyáltalán nem okoz problémát.

 


 

Bántalmazások, visszaélések jelei demenciával élő betegnél

 

 

A demenciával élők ápolása során nem ritka esemény sajnos, hogy egy előrehaladott stádiumban lévő kliensen,- akinek ápolását éppen átvettük valakitől – olyan nyomokat fedezünk fel, amelyek valamilyen szintű visszaélésre utalnak. Miután ezek a kliensek képtelenek arra, hogy szóban megfogalmazzák sérelmeiket, szükségleteiket, így a szakápolók feladata, sőt kötelessége az, hogy helyettük ezt megtegyék.

A bántalmazásoknak, visszaéléseknek több csoportja is létezik, amiknek csoportonként kézzelfogható jelei, tünetei vannak, amire érdemes figyelnünk és lépéseket tennünk, ha ilyet tapasztalunk.

 

1. Fizikai bántalmazás, visszaélés

 

– Bármilyen, nem baleset következtében jelentkező, hanem szándékosan kezdeményezett fizikai cselekedet a demenciával élővel szemben, ami fájdalmat, sérülést okoz. Ebbe a kategóriába sorolható olyan fizikai, személyes szabadságot korlátozó eszközök használata is, mint például az ágyhoz szíjazás.

Árulkodó jelek: nem megmagyarázott, visszatérő horzsolások, véraláfutások megléte, főleg a végtagokon és különösen szimmetrikus elhelyezkedve, törések, ficamok megléte, hirtelen változás a viselkedésben (főleg ön-izoláció, apátia, depresszió, de lehet erős agresszió megjelenése is egy figyelmeztető jel, ha a betegre ez korábban nem volt jellemző), az ápolók javaslata a látogatás kihagyására.

 

2. Emocionális bántalmazás, visszaélés

 

- a beteg megalázása, kinevetése

- a beteg megfenyegetése, szóbeli terrorizálása, vele történő kiabálás, büntetés kilátásba helyezése

- A beteg ignorálása, az ápolás teljes- vagy részleges megtagadása, elhanyagolása

- A beteg elzárása másoktól, kedvenc hobbija, tárgyai elvétele

Árulkodó jelek: hirtelen támadt depresszió, apátia, gyakori sírás, testsúlycsökkenés, személyi higiénia erős hiánya, elfertőződött sebek megléte, önringatózás és egyéb ütemes, monoton kényszermozgások felbukkanása a betegnél.

 

3. Szexuális visszaélés, bántalmazás

 

– fizikai szexuális aktusra kényszerítés, a beteg akarata ellenére

– Pornográf fotók, videók mutatása és a beteg akarata elleni forszírozása arra, hogy ezeket megnézze

– A beteg indok nélküli levetkőztetése, valamint nem illő, szexuális töltetű érintése fürdetés, mosdatás, öltöztetés közben.

Árulkodó jelek: ön-izoláció, sérülések, zúzódások megléte a genitális területen, gyakori-, kényszeres tisztálkodás, hirtelen változás a magatartásban, depresszió, apátia, a személy jelenlegi állapotához képest kiemelkedő zavartság, agresszió.

 

4. Financiális-, anyagi visszaélés

 

– Nem engedélyezett anyagi tranzakció megléte a beteg pénzbeli, ingó- és ingatlan vagyonával összefüggésben. Árulkodó jelek: A beteg gyakran aggódik anyagi helyzete miatt, ellenőrzi pénztárcáját, gyakran említ látogatót, akiknek kölcsön adott, nagy tételű, vagy rendszeres, de nem megmagyarázható pénzkivétel megléte a beteg bankszámláján. Sokasodó kifizetetlen számla, ismétlődő fizetési felszólítások. Hirtelen megváltoztatása a beteg végrendeletének.

 

5. Intézményes szintű visszaélés

 

- A beteg ápolásának, alapvető betegjogainak megtagadása. Számlázás (vagy túlszámlázás) olyan tevékenységekért, szolgáltatásért, amelyeket a beteg nem kapott meg. Túl gyógyszerezés vagy a kiírt gyógyszeres kezelés elhanyagolása.

Ezek csak néhány alapvető jelei annak a temérdek veszélynek, amiknek egy demenciával élő nap, mint nap ki van szolgáltatva azáltal, hogy nem képes szükségleteit megfelelően kommunikálni mások felé, hogy rövidtávú memóriája nem működik, és hogy alapviselkedése – betegségéből adódóan – mások számára irritáló lehet.

A vészharang megkongatója tehát nem a klasszikus, vagy negatív értelemben vett árulkodó, hanem egy igen csak fontos személy a demencia szakápolás komplex egységében, akinek kiléte rejtve maradhat, cselekedete viszont tettekre sarkalja az illetékes hatóságokat, szervezeteket annak érdekében, hogy a demenciával élők személyes-, emberhez fűződő jogai ne sérüljenek, vagy ha sérültek, visszaállítsák azokat.

Leegyszerűsítve azt mondanám: a demens ember egyik legfontosabb mentsvára az őt gondozó és vele interakcióba kerülő emberek lelkiismerete.

 

További hasznos információkat olvashat a sikeres demencia ápolás apró elemeiről a Memóriaőrző című könyvben. A gondozás során felmerült konkrét probléma esetén lépjen kapcsolatba velünk. Ha tudunk, segítünk. Tekintse meg ajánlatainkat különböző előadásokra és workshopokra, ahol egy-egy témakörben, haladó szinten is kínálunk továbbképzéseket gondozóknak, ápolóknak, családtagoknak.